Karkonosze -> Dawniej i dziś
 
[ Dawniej i dziś ]
| Dzieje osadnictwa |

Dziś, uzbrojeni w satelitarne systemy pomiarowe, jesteśmy w stanie podać geograficzne współrzędne oraz wysokość każdego ważniejszego punktu w Karkonoszach. Nie zawsze jednak tak było. Przez całe stulecia lokalizowano Karkonosze (których nazwa obejmowała zresztą całość Sudetów) w różnych miejscach, choć - co trochę pociesza - zawsze "gdzieś w środkowej Europie". Nie dziwmy się jednak - dla świata starożytnego, a więc ludów śródziemnomorskich, góry te leżały "dalej, niż koniec świata", na peryferiach poznanych ziem, na zimnej i dzikiej Północy, gdzie wędrowano tylko po cenny i poszukiwany bursztyn, futra, może i metale. Dlatego usłyszano o Karkonoszach, stanowiły one bowiem znaczną przeszkodę w tych wyprawach. Przeszkodę, która - mimo dawnej opinii gór niezwykle niebezpiecznych - przyciągała do siebie najpierw osadników, później zaś turystów.

Grzegorz Krugły