Karkonosze -> Natura
 
[ Natura ]
| Budowa geologiczna | Fauna i flora | Klimat | Park narodowy | Ekologia |

O turystycznej atrakcyjności Karkonoszy stanowią ich szczyty, skałki, wodospady... Jak one powstały? Mistycznej odpowiedzi udzielają niektóre legendy, naukowcy będą woleli jednak naukowe, geologiczne fakty. Górom nadaje charakteru roślinność porastająca ich zbocza, a także i zwierzyna mieszkająca w ich lasach. Jaką faunę i florę można spotkać w Karkonoszach? Zarówno na rzeźbę terenu, jak i na występowanie niektórych specyficznych gatunków roślin i zwierząt decydujący wpływ ma nietypowy nieco klimat tego regionu. Czym się on wyróżnia? I co zrobił człowiek, aby naturalne dobra chronić? O tym wszystkim - i więcej - przeczytasz na tych stronach.

Grzegorz Krugły