Karkonosze -> Legendy
 
[ Legendy ]
| O tragicznej śmierci rusałki i kamieńczyka | O ucieczce więźnia z wieży Chojnika |
| O Trzech Świnkach | O Szklanej Pani z wyspy Murano | O smoku Kraku |
| O księżniczce Kunegundzie | O Kruczych Skałach |
 
[ Zobacz również ]
| Gawęda |

Z Karkonoszami od dawna wiązali się ludzie, którzy korzystali z mineralnych bogactw naturalnych tych gór. A tam gdzie są ludzie, tam przekazywane są z ust do ust różne, mniej lub bardziej prawdziwe, historie. Wiele z nich zostało spisanych i przetrwało do dziś, by przypominać nam nie tylko o ludowej historii Karkonoszy, ale i o niepowtarzalnym klimacie gór, który panuje w nich nie od dziś... Przytaczam tu kilka z nich, moim zdaniem najciekawszych.

Legendy pochodzą z książki Urszuli i Aleksandra Wiącków "Legendy Karkonoszy i Okolic",
wydanej w roku 1984 przez Wojewódzki Dom Kultury w Jeleniej Górze.

Grzegorz Krugły